O projekte

Zhrnutie projektu

Početné štúdie a údaje ukazujú, že povedomie o zmene klímy a znalosti o klimatickej politike EÚ sú v stredoeurópskej spoločnosti nedostatočné (najmä medzi mladými ľuďmi). Klimatické vzdelávanie v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku na úrovni škôl prakticky neexistuje a mladí ľudia často získavajú informácie zo sociálnych médií a z dostupných populárnych informačných zdrojov. Tento projekt sa zameriava na rozsiahlu vzdelávaciu kampaň o zmene klímy a o jej dôsledkoch, ako aj na vzdelávanie v oblasti klimatickej politiky EÚ a nástrojov, ktoré majú jednotlivci pre účely požadovania implementácie tejto politiky na národnej úrovni. Vzdelávanie je zamerané na študentov stredných škôl a vysokých škôl, ako aj na environmentálne a klimatické mimovládne organizácie. Plánované podujatia majú formu praktických workshopov. Cieľom partnerských organizácií je osloviť a poskytnúť školenie približne 3 000 účastníkom v štyroch krajinách.  Projekt realizuje sieť mimovládnych organizácií a univerzít zo všetkých 4  zúčastnených krajín.

Partnerské organizácie: Polish Green Network (PL), University of Silesia (PL), Klimaticka Žaloba (CZ), Masarykova univerzita (CZ), Univerzita Komenského v Bratislave (SK), Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov (SK), Friends of the Earth Hungary (HU)