O projektu 

Shrnutí projektu

Četné studie a údaje ukazují, že povědomí o změně klimatu a znalosti o evropské klimatické politice jsou ve středoevropské společnosti (zejména mezi mladými lidmi) nízké. Vzdělávání o klimatu v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku na školách prakticky neexistuje a mladí lidé často získávají informace ze sociálních médií a dostupných populárních zdrojů. Cílem projektu je rozsáhlá vzdělávací kampaň o změně klimatu a jejích důsledcích, o klimatické politice Evropské unie, a také o nástrojích, které mají jednotlivci k dispozici, aby se mohli domáhat její realizace na národní úrovni. Kampaň je zaměřena na studenty škol a univerzit a na nevládní organizace zabývající se ochranou životního prostředí a klimatu. Plánované události budou mít podobu praktických workshopů. Cílem partnerských organizací je oslovit a poskytnout školení přibližně 3 000 účastníků ve čtyřech zemích středoevropského regionu. Projekt realizuje síť nevládních organizací a univerzit ze všech zúčastněných zemí.

Partnerské organizace: Polish Green Network (PL), University of Silesia (PL), Klimatická žaloba ČR (CZ), Masarykova univerzita (CZ), Univerzita Komenského v Bratislavě (SK), Asociace agrárních a environmentálních právníků (SK), Friends of the Earth Hungary (HU)