Projekt összefoglaló

Projekt összefoglaló

Számos tanulmány és adat mutatja, hogy a közép-európai társadalmakban (főleg a fiatalok körében) alacsony a klímaváltozással kapcsolatos tudatosság és az európai klímapolitikával kapcsolatos ismeretek. Az éghajlattal kapcsolatos oktatás Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon gyakorlatilag nem létezik iskolai szinten, a fiatalok gyakran a közösségi médiából és az elérhető népszerű forrásokból szerzik meg információikat. A projekt célja egy széleskörű képzési program lebonyolítása a klímaváltozásról és annak következményeiről, az Európai Unió klímapolitikájáról, és az egyének számára rendelkezésére álló jogi eszközökről, amelyekkel saját hazájukban kikényszeríthetik e politikák végrehajtást. A kampány iskolai és egyetemi hallgatókat, valamint környezetvédelmi és klímavédelmi civil szervezeteket céloz meg. A tervezett rendezvények gyakorlatias workshopok formájában valósulnak meg. A partnerszervezetek célja mintegy 3000 résztvevő elérése és képzése a régió négy országában. A projektet az összes résztvevő ország civil szervezeteinek és egyetemeinek hálózata valósítja meg.

Partnerszervezetek: Lengyel Zöld Hálózat (PL), Sziléziai Egyetem (PL), Klimaticka Žaloba (CZ), Masaryk Egyetem (CZ), Pozsonyi Comenius Egyetem (SK), Agrár- és Környezetjogászok Szövetsége (SK), Magyar Természetvédők Szövetsége – Föld Barátai Magyarország (HU)