Knihovna dokumentů

Judgement of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic of 20 February 2023, No. 9 As 116/2022-166 Klimatická žaloba ČR Summary – unofficial summary of the Court decision


PRÁVO V AKCI: PŘÍRUČKA KLIMARÁDŮ

Obsahuje jednoduché vysvětlení klíčových právních nástrojů pro aktivní občany doplněné o reálné příklady z praxe, a to v oblastech  papírový aktivismus, demonstrace, policie a občanská neposlušnost.

Příručku jsme vytvořili v rámci vzdělávacího projektu Klimarádi s cílem rozšířit právní znalosti, podpořit aktivní občanství a snahy o ochranu klimatu zejména mezi středoškoláky a neziskové organizace. Tato příručka je součástí studijních materiálů, které jsou k dostání na workshopu PRÁVNÍ DÍLNY pro neziskovky.


METODIKA STŘEDNÍ ŠKOLY

Komentář k metodice: Metodika je určená v první řadě pro lektory a lektorky, kteří povedou semináře na SŠ ve školním roce 2023/24.
V lektorské dvojici by měl být vždy člověk s právními znalostmi
(povede aktivity právního charakteru + další dle domluvy) a člověk
s lektorskými dovednostmi (facilitace reflexí a diskuzí, práce s emocemi a politickými tématy).


METODIKA PRÁVNÍ DÍLNY