BIBLIOTEKA
DOKUMENTÓW

Niniejsza biblioteka dokumentów zawiera materiały powstałe lub prezentowane w ramach projektu AGIT finansowanego ze środków EU z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w ramach programu 'Obywatele, Równość, Prawa i Wartości’ (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Działania komunikacyjne – ochrona klimatu

Działania komunikacyjne jednostki jako instrument wywierania nacisku na organy administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym


Zmiany klimatyczne a prawo własności intelektualnej


Niniejsza biblioteka dokumentów zawiera materiały powstałe lub prezentowane w ramach projektu AGIT finansowanego ze środków EU z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w ramach programu 'Obywatele, Równość, Prawa i Wartości’ (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Polityka Ochrony Dzieci

Polityka Ochrony Dzieci Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć


Regulamin Konkursu Filmowego Nasz Klimat


Niniejsza biblioteka dokumentów zawiera materiały powstałe lub prezentowane w ramach projektu AGIT finansowanego ze środków EU z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w ramach programu 'Obywatele, Równość, Prawa i Wartości’ (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Prezentacja o Realizacji Filmowej

Prezentacja o realizacji filmowej Olgierda Michalaka z wydarzenia Nasz Klimat 25 listopada 2023


Wskazówki dot. Realizacji Filmowej

Wskazówki dot. realizacji filmowej


Niniejsza biblioteka dokumentów zawiera materiały powstałe lub prezentowane w ramach projektu AGIT finansowanego ze środków EU z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w ramach programu 'Obywatele, Równość, Prawa i Wartości’ (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Prezentacja o Bioróżnorodności w UE

Prezentacja Marty Wiśniewskiej z warsztatu dla edukatorów 1 marca 2024


Polityka Energetyczna UE

Prezentacja Krzysztofa Mrozka z warsztatu dla edukatorów 1 marca 2024