High School Training

[English below]

A Magyar Természetvédők Szövetsége országszerte megkezdte középiskolásoknak szóló „A PER – Vádlottak padján az éghajlati válság felelősei” címmel interaktív, klímaperekkel kapcsolatos foglalkozás sorozatát. A program két részből áll – egy előadásból és egy szituációs játékból. Az előadás során a feltárjuk miért is fontos a klímaváltozásról beszélni és mi a különbség a korábbi hőingadozások és a jelenlegi globális felmelegedés között. Ezt követően a nemzetközi és a hazai környezetpolitikai célokkal barátkozunk, kitérve arra, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, ha a döntéshozók által alkotott stratégiák és szabályozások nem valósulnak meg és veszélyeztetik a tiszta és egészséges környezethez való jogainkat. Szemléletes példákon keresztül vezetjük be a résztvevőket a társadalmi szereplők által indított klímaperek világába. 

A foglalkozás második felében egy szituációs játékon keresztül keressük az éghajlati válság valódi felelőseit. A játék során egy klímapert modellezünk, ahol a résztvevők különböző csoportok bőrébe bújva egy bírósági tárgyalás keretein belül kell, hogy bizonyítsák az általuk készített védőbeszédükben miért is nem vonhatóak felelősségre. 

A foglalkozást az előadásra és játékra való reflexióval zárjuk, melyben kitérünk az éghajlati válság tényleges felelőseire és a lehetséges megoldásokra, amik segíthetnek a következmények mérséklésében. A programok interaktív módon zajlanak, a résztvevők bármikor megoszthatják és megbeszélhetik felvetéseiket, ötleteiket a klímaperekkel és az éghajlatváltozással összefüggésben.

//

The Hungarian Association of Conservationists has started a series of interactive climate lawsuit-related sessions for high school students entitled “The Trial – Those responsible for the climate crisis on the defendant’s bench”. The program consists of two parts – a lecture and a situational game. During the presentation, we explore why it is important to talk about climate change and what the difference is between previous temperature fluctuations and current global warming. After that, we make friends with international and domestic environmental policy goals, focusing on what tools are available to us if the strategies and regulations created by decision-makers are not implemented and threaten our rights to a clean and healthy environment. Through illustrative examples, we introduce the participants to the world of climate lawsuits initiated by social actors.
In the second half of the session, we look for the real culprits of the climate crisis through a situational game. During the game, we model a climate lawsuit, where the participants assume the role of different groups and have to prove why they cannot be held responsible in the defense speech they prepared within the framework of a court hearing.
We conclude the session with a reflection on the presentation and game, in which we discuss the actual responsible parties for the climate crisis and the possible solutions that can help mitigate the consequences. The programs are interactive, and participants can share and discuss their suggestions and ideas related to climate lawsuits and climate change at any time.